EU-kontroll i Oslo

Rommen bil gjennomfører EU-kontroll på Stovner i Oslo.  Vi sørger for at du har den beste forutsetningen for å fare trygt på veiene.

Når trenger bilen EU-kontroll?

Personbiler (M1) med tillatt totalvekt 7 500 kg eller mindre og varebil (N1) skal kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret etter registreringsåret og deretter hvert annet år.

Følgende kjøretøy skal til EU-kontroll første gang tidligst 12 måneder etter at den ble registrert og deretter én gang i kalenderåret:

 • Personbiler (M1) med tillatt totalvekt over 7 500 kg
 • Busser (M2 og M3)
 • Lastebiler (N2 og N3)
 • Tilhengere med tillatt totalvekt over 3 500 kg
 • Drosjer
 • Ambulanser

Biler som er registrert i partallsår skal kontrolleres i partallsår og biler som er registrert i oddetallsår skal kontrolleres i oddetallsår. Kontrollene fordeles over året ved at siste siffer i kjennemerket avgjør når bilen skal være kontrollert og godkjent (kontrollmåned). Kontrollmånedene sammenfaller med kalendermånedene, bortsett fra for siffer 0 og 7 som skal kontrolleres i hhv. oktober og november. Bilen kan framstilles for kontroll allerede 4 måneder før kontrollmåneden, slik at kontrollfristen utgjør 5 måneder.

 

 

EU-kontroll i området Oslo; Stovner, Grorud, Haugenstua, Vestli, Skillebekk, Romsås, Ammerud og Høybråten.

 

Før din EU-kontroll

 • Sjekk at alle lyspærer virker, og at hovedlyktene ikke har sprekker eller skader. Husk også skiltlyset.
 • Sjekk at hornet virker
 • Sjekk at vindusviskere virker i alle trinn, og at de pusser ruten skikkelig. Sjekk også at de går helt ned når de stopper.
 • Sjekk at sidespeilene ikke er knust eller sprukket
 • Det er påbudt med varseltrekant i bilen. Sjekk at den er på plass.
 • Sjekk at alle sikkerhetsbeltene fungerer. De skal trekkes automatisk opp, og skal låse dersom du napper i dem. Beltene skal
 • heller ikke ha fysiske skader.
 • Speedometeret må virke for at bilen skal bli godkjent.
 • Man sørge for at dekkene ikke har for liten mønsterdybde.

 

Du har imidlertid krav på en kopi av kontrollseddelen slik at du – i tilfelle det skulle oppstå spørsmål i ettertid – har en dokumentasjon for gjennomført kontroll.

Sjekk når du må ha EU-kontroll

På statens vegvesens sider kan du se når du må ha EU-kontroll ved hjelp av registreringsnummeret ditt.